Naše služby

Vytváranie krásnych, pohodlných a nadčasových interiérov je našou vášňou.
Náš tím talentovaných dizajnérov a architektov vytvára domy, ktoré sú...

šité na mieru špecifickým požiadavkám každého klienta, s prihliadnutím na miesto, kontext, a štýl každého klienta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam máme zdokonalený proces vytvárania interieru, aby sme zabezpečili efektívnu a konštrukčnú službu, ktorá je rozdelená do nasledujúcich fáz.

Stručný prehľad

Kľúčom k úspechu každého projektu je zabezpečenie, že interiéry sú autentickým odrazom požiadaviek a aspiracií našich klientov. Počas krátkej fázy si zabezpečíme čas na to, aby sme sa dozvedeli, ako klient chce používať nehnuteľnosť, svoj osobný a životný štýl a túžby.

Pojem

Pri interpretácii podrobného popisu predstavíme koncepčné návrhy, ktoré pozostávajú z pôdorysov ilustrujúcich navrhované usporiadanie nábytku a akékoľvek štrukturálne zmeny, ktoré sa môžu vyžadovať, a prezentácie náladových vizuálov obsahujúcich vzorky všetkých navrhovaných povrchových úprav, ako aj zobrazenie navrhovaných koncepcií nábytku.

Detail

Po schválení všetkých návrhov prechádzame do štádia vývoja a detailného návrhu. Následne budú prezentované všetky záverečné výkresy nábytkov a interiérovej architektúry spolu s kompletnými finálnymi úpravami ktoré budú realizované. V tomto štádiu prezentujeme aj úplné rozpis nákladov v súlade s dohodnutým rozpočtom.

Realizácie

Na začiatku realizácie je dohodnutý presný harmonogram prác. Po splnení všetkých požiadaviek klienta voči dizajnu sa začnú finalizačné práce. Naši projektoví koordinátori a dizajnéri sa zúčastnia pravidelných stretnutí s klientom, aby sa zabezpečilo, že naše projekty budú realizované podľa jeho priania a že projekt prebieha podľa plánu.